35.208, D

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderijIn deze motie wordt de regering verzocht te komen met een integraal beleidsplan voor de veehouderij met afrekenbare doelstellingen op het gebied van fosfaat, stikstof en klimaateffecten, waarin ook het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 worden betrokken.Kerngegevens

nummer 35.208, D
ingediend 4 juni 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
H.W. Overbeek (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
W.W. van Zandbrink (PvdA)
dossier(s) Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)