35.013, G

Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projectenIn deze motie wordt de regering verzocht om er in te voorzien dat gemeenteraden c.q. provinciale staten, omwonenden en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken kunnen worden bij het overleg over invulling, schaal, en effecten van deze project(locaties)en.Kerngegevens

nummer 35.013, G
ingediend 21 mei 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD, CDA en Fractie-Duthler stemden tegen.
indiener(s) L.H.J. Verheijen (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.A. Binnema (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)