35.013, F

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over evaluatie van de milieu-effecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwetIn deze motie wordt de regering verzocht de gevolgen van de gewijzigde Crisis- en herstelwet voor natuur en milieu binnen een jaar te evalueren en de resultaten te delen met de Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 35.013, F
ingediend 21 mei 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.P. Meijer (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)