34.456, J

Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderenIn deze motie wordt uitgesproken dat de Kamer van mening is dat het wenselijk wordt geacht dat de regering, indien het voorstel door de Eerste Kamer wordt aanvaard, in overleg zal treden met de regering van Sint Maarten met het oogmerk de concordantie te bevorderen.Kerngegevens

nummer 34.456, J
ingediend 12 maart 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.F. Andriessen (D66)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
J.P. Backer (D66)
F. Köhler (SP)
J.M. Schouwenaar (VVD)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)