34.775 VI, AP

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de eigen bijdrage voor rechtshulppakkettenIn deze motie wordt de regering verzocht om de eigen bijdrage voor de door rechtszoekende aangevraagde rechtshulppakketten niet te verbinden aan het al dan niet volgen van het niet-bindend advies van de poortwachter.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, AP
ingediend 19 februari 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2019 ingetrokken.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.A. Binnema (GroenLinks)
R.F. Ruers (SP)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)