35.262

Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissenMet dit voorstel worden de beroepskwaliteitstoetsingen voor de beroepsuitoefening in de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij gemoderniseerd. De kwaliteitstoetsingen worden in de praktijk van de notarissen en de gerechtsdeurwaarders al een aantal jaren toegepast.

Voor de advocatuur gaat het om het aanvullen van een wettelijke opdracht aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) voor de uitvoering van deze kwaliteitstoetsingen, terwijl het voor de beide andere juridische beroepsgroepen uitsluitend gaat om het aanvullen van een reeds bestaande wettelijke grondslag. Daarnaast bevat dit voorstel technische en redactionele wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 12 december 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2019

titel

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten