35.170

Screening ambtenaren van politie en politie-externenDit wetsvoorstel intensiveert in de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen de screening van politieambtenaren op integriteit. Om tijdens deze screening een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van een kandidaat-politieambtenaar wordt ook gekeken naar verslavingen en gedrag dat een verhoogd risico kan vormen voor de integriteit van een politieambtenaar. Het onderzoek richt zich naast de kandidaat ook op de directe omgeving van de betrokkene.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om politieambtenaren tijdens de werkzaamheden continu te screenen. Ook worden politieambtenaren verplicht om relevante wijzigingen in de persoonlijke situatie te melden, waarna opnieuw een betrouwbaarheidsonderzoek kan volgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Lid Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Lid Van Haga.

Tegen: DENK.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 oktober 2020 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

21 maart 2019

titel

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

30