35.004, F

Motie-Fiers (PvdA) c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudensIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het vaststellen van de tarieven van de opslag duurzame energie voor 2020, de huidige verhouding van lasten aan te passen ten voordele van de huishoudens.Kerngegevens

nummer 35.004, F
ingediend 18 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) M.C.T. Fiers (PvdA)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. van Leeuwen (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)