35.092

Ondersteunen opgave windenergie op zeeDit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet windenergie op zee voor het ondersteunen van de opgave voor windenergie op zee.

De procedures voor de vergunningverlening worden uitgebreid en aangepast om om te gaan met de situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft. Het vastleggen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de ministers wordt vastgelegd evenals het voor de verdere toekomst geschikt maken van de wet voor andere energiedragers dan elektriciteit. Daarnaast wordt de procedure voor de vergunningverlening via de vergelijkende toets verbeterd en wordt voorzien in de mogelijkheid om de vergunning te veilen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: Krol, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, CDA, GroenLinks, D66, Fractie-Nanninga, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP en OSF.

Tegen: PVV, FVD en Fractie-Otten.

De motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (EK, G) is op 29 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen en de motie-Dessing c.s. over subsidiëring van groene waterstof (EK, H) is op 29 juni 2021 aangehouden en op 10 mei 2022 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2018

titel

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

81
Bladeren:
[1-50] [51-81] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-81] documenten