34.957, L

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de inzet van de aardgasbelastingIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de aardgasbelasting kan worden ingezet om grootverbruikers te stimuleren versneld over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas.Kerngegevens

nummer 34.957, L
ingediend 9 oktober 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Minimalisering gaswinning Groningen (34.957)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)