34.957, K herdruk

Motie-Verheijen (PvdA) c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggenIn deze motie wordt de regering verzocht de genoemde ministeriële regeling, alvorens vast te stellen, voor te leggen aan beide Kamers der Staten-GeneraalKerngegevens

nummer 34.957, K herdruk
ingediend 9 oktober 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, SP, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor.
indiener(s) L.H.J. Verheijen (PvdA)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
A. Postema (PvdA)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Minimalisering gaswinning Groningen (34.957)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)


Uitvoering