34.957, J

Motie-Reuten (SP) c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategieIn deze motie wordt de regering verzocht om in een spoedige nieuwe wijziging van de Mijnbouwwet de bepaling op te nemen dat vaststelling van de operationele strategie vóóraf de goedkeuring van beide kamers der Staten-Generaal vergt.Kerngegevens

nummer 34.957, J
ingediend 9 oktober 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
L.H.J. Verheijen (PvdA)
dossier(s) Minimalisering gaswinning Groningen (34.957)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)