34.957, I

Motie-Reuten (SP) c.s. over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de MijnbouwwetIn deze motie wordt de regering verzocht om in een spoedige nieuwe wijziging van de Mijnbouwwet een definitie van ‘maatschappelijk belang’ op te nemen.Kerngegevens

nummer 34.957, I
ingediend 9 oktober 2018
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 16 oktober 2018 ingetrokken.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
L.H.J. Verheijen (PvdA)
dossier(s) Minimalisering gaswinning Groningen (34.957)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)