35.000 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van het Diergezondheidsfonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PVV, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft op 19 februari 2019 de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK, D) na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdA, OSF, 50PLUS, SP, PVV en het lid Prast (D66) stemden voor.

Een mondeling overleg (EK, E) van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de minister van LNV over het landbouwbeleid vond plaats op 4 december 2018 (naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 7 september 2018 over Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw (EK, A) en van de minister van LNV en van de staatssecretaris van VWS inzake reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem" (EK 31.532, A)).


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

148
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-148] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-148] documenten