Deze nota (TK 35.000, nr. 1) met bijlagen (TK, 2) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2019. Deze begroting weerspiegelt de plannen en ambities uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het kabinet-Rutte III. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2019.

Gerelateerde documenten:


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2018 in de Eerste Kamer vonden plaats op 30 oktober 2018. Tijdens deze beschouwingen zijn 7 moties ingediend.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2018 in de Eerste Kamer vonden plaats op 20 november 2018. Tijdens dat debat met de minister en de staatssecretaris van Financiën werd een drietal moties ingediend. De afhandeling van die moties vond plaats op 27 november 2018, evenals de tijdens een korte heropening van de beraadslaging op 27 november 2018 ingediende motie-Van Strien (PVV) over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel (EK 35.000, L).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 13 november 2018 kennisgenomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 9 november 2018 (EK, H) ter voorbereiding van de Afb.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

155
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-155] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-155] documenten