35.013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkelingDit wetsvoorstel verbetert de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw). Hierdoor kan, in afwachting van de Omgevingswet, makkelijker en uitgebreider worden geëxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet waardoor maatschappelijke opgaven, zoals het tekort aan woningen, eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden.

Met dit voorstel kunnen gemeenten met een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Voor gemeenten wordt de vergunningsprocedure vereevoudigd door de mogelijkheid om te werken met het projectuitvoeringsbesluit. Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 20 december 2018 aangenomen.

Voor: DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, PVV en FvD.

De plenaire behandeling van het voorstel met een eerste termijn van de Eerste Kamer vond plaats op 20 mei 2019. De voortzetting van het debat vond plaats op 21 mei 2019.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66 en Fractie-Duthler.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD, SP en PVV.

Tijdens het debat op 21 mei 2019 zijn de motie-Teunissen (PvdD) c.s. over evaluatie van de milieu-effecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet (EK, F) en de motie-Verheijen (PvdA) c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten (EK, G) ingediend. De stemmingen over de moties vond plaats op 28 mei 2019.

De motie-Teunissen (PvdD) c.s. (EK, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De motie-Verheijen (PvdA) c.s. (EK, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie , VVD, CDA en Fractie-Duthler stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

5 september 2018

titel

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

47