34.775 VI, U

Motie-Ruers (SP) c.s. over het waarborgen van de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politicaIn deze motie wordt de regering verzocht om de Wet op de rechterlijke organisatie 2002 fundamenteel tegen het licht te houden, teneinde een evenwichtige positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica te waarborgen en over de uitkomsten hiervan te rapporteren aan de Eerste Kamer.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, U
ingediend 22 mei 2018
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Aangehouden op 29 mei 2018 en op 5 maart 2019 ingetrokken.
indiener(s) R.F. Ruers (SP)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.P. Meijer (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

Deze motie werd ingediend tijdens het tweede debat over de staat van de rechtsstaat.