34.377, E

Motie-Schalk (SGP) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018In deze motie wordt de regering verzocht om in geval van het aanvaarden van het onderhavige wetsvoorstel, de inwerkingtreding van deze wet uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.Kerngegevens

nummer 34.377, E
ingediend 20 juni 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
D.J.H. van Dijk (SGP)
H. ten Hoeve (OSF)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M. Sini (PvdA)
dossier(s) Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)