34.950 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2017Het jaarverslag Staten-Generaal bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2017 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2017.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 5 juli 2018 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 september 2018 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2018

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

9