Verslag van de vergadering van 24 oktober 2017 (2017/2018 nr. 4)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden (34693).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.