Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsformatie 2017 waaronder het eindverslag van de informateur van 10 oktober 2017 en het daarbij aangeboden regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (TK, 34).

Zie ook het dossier Miljoenennota 2018 en www.kabinetsformatie2017.nl.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2017 in de Eerste Kamer vonden plaats op 4 en 5 december 2017. Tijdens dat debat werden acht moties ingediend.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2017 in de Eerste Kamer vonden plaats op 12 december 2017, in combinatie met de behandeling van het pakket Belastingplan 2018. Tijdens het debat werden vier moties ingediend, werd een tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017 ingediende motie gewijzigd en werd een op 5 juli 2016 aangenomen motie bij het debat betrokken. Over deze 6 moties werd op 19 december 2017 gestemd.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 2 oktober 2018 kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën van 20 september 2018 (EK 34.775, AM) over de beheersbaarheid van de zorguitgaven (naar aanleiding van de toezeggingen 'Ontwikkeling houdbaarheidstekort in relatie tot uitgavenontwikkeling zorg inzichtelijk maken' (T02506) en 'Budgettaire norm voor ontwikkeling zorguitgaven onderzoeken' (T02507)). De commissies hebben besloten de toezegging T02506 als voldaan aan te merken. Toezegging T02507 blijft gehandhaafd als openstaand, in afwachting van de door de minister aangekondigde onderzoeken door de WRR en de SER.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 2 oktober 2018 kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 20 april 2018 (EK, C) met de kabinetsreactie op het rapport 'Evaluatie 30%-regeling' (naar aanleiding van de toezegging 'Kabinetsreactie aanbieden over evaluatie 30%-regeling ' (T02516)) en van de behandeling van de kabinetsappreciatie door de Tweede Kamer. Op 5 juni 2018 werd al over dit onderwerp tijdens het mondeling overleg met de staatssecretaris gesproken, zie het woordelijk verslag en het videoverslag van dat overleg. De commissie verwacht het onderwerp te zullen betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019.

De commissie heeft op 9 mei 2018 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 34.785 / 32.140, I) met de staatssecretaris van Financiën over zijn brief van 23 februari 2018 (EK 34.785 / 32.140, G) ter aanbieding van de Fiscale beleidsagenda uitgebracht (naar aanleiding van de toezegging 'Fiscale beleidsagenda aanbieden' (T02515)). Op 5 juni 2018 werd ook dit onderwerp tijdens een mondeling overleg met de staatssecretaris besproken.

De commissie heeft op 9 mei 2018 ook het verslag van een schriftelijk overleg (EK 34.785 / 25.087, J) met de staatssecretaris van Financiën over zijn brief van 23 februari 2018 (EK 34.785 / 25.087, F) over de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking uitgebracht (naar aanleiding van de toezegging 'Brief over maatregelen belastingontwijking' (T02526)). Op 5 juni 2018 werd ook dit onderwerp tijdens het mondeling overleg met de staatssecretaris besproken.


Kerngegevens

begonnen

27 maart 2017

titel

Kabinetsformatie 2017

Documenten

242
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-242] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-242] documenten