34.702

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland en kiescolleges Eerste KamerDit voorstel bevat de tweede lezing voor een wijziging van de Grondwet die strekt tot het opnemen van een constitutionele basis voor de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

De overwegingsvoorstellen 33.131 en 34.341 (de eerste lezing) zijn in 2016 aangenomen door de Eerste Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 12 september 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2017 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2017

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

15