Deze nota (TK 34.550, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2017. In de Miljoenennota is ook het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2017. In dit dossier is ook de Macro Economische Verkenning (MEV) 2017PDF-document van het Centraal Planbureau opgenomen.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2016 in de Eerste Kamer vonden plaats op 1 november 2016. Tijdens die beschouwingen werden 4 moties ingediend.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2016 in de Eerste Kamer vonden plaats op 22 november 2016. Tijdens die beschouwingen zijn 2 moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

116
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten