34.506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeidDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en diensten verkopen en is tevens van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.

Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich expliciet richten op de Nederlandse markt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, SGP en de ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: SGP, VVD, Fractie-Duthler, CDA en de PVV.

Op 3 oktober 2017 heeft er een expertbijeenkomst over dit wetsvoorstel plaatsgevonden. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.

De Eerste Kamer heeft op 6 juni 2017 de brief (EK, E) ontvangen waarin wordt gemeld dat het lid Kuiken de plaats in zal nemen van de heer Van Laar bij de verdediging van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, maar niet eerder dan 1 januari 2020


Documenten

78
Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten