34.296

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en VeghelDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in de provincie Noord-Brabant. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 78.600 inwoners tellen en Meierijstad gaan heten.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant. Aanleiding voor het voorstel tot deze samenvoeging is de wens van de betrokken gemeenten om de bestuurskracht te versterken. Dit met het oog op de toekomstbestendigheid van de huidige gemeenten in een context van gemeentelijke taakuitbreiding en veranderende maatschappelijke opgaven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.296, nr. 2) is op 1 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 maart 2016 als hamerstuk afgedaan. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

26 september 2015

titel

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13