34.231

Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatieDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) , Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) beperkt de duur van de partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Met dit voorstel worden bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, PVV en FvD.

Tegen: ChristenUnie en SGP.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 mei 2019.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor : VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP, D66, PVV, Fractie-Duthler.

Tegen: SGP, ChristenUnie, CDA en 50PLUS.

Het Tweede Kamerlid Van Oosten heeft bij brief van 12 december 2017 laten weten dat het lid Kuiken de verdediging van dit wetsvoorstel heeft overgenomen van het lid Recourt en het Tweede Kamerlid Groothuizen de verdediging heeft overgenomen van het lid Swinkels. (TK 34.231, nr. 8).

Het Tweede Kamerlid Van Oosten heeft bij brief van 11 november 2015 laten weten dat het lid Swinkels de verdediging van dit wetsvoorstel heeft overgenomen van het lid Berndsen-Jansen (TK 34.231, nr. 4).


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2015

titel

Voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

44