32.140

Herziening BelastingstelselDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de herziening van het nationale en internationale belastingstelsel.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 5 juli 2022 besloten om de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 3 juni 2022 ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (EK, M met bijlagen) desgewenst te betrekken bij het Belastingplan 2023.

De commissie heeft op 26 oktober 2021 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 13 oktober 2021 over de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, L met bijlagen) te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen en bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022.

De commissie heeft op 5 oktober 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 30 september 2021 (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, K) over de Nederlandse inzet tijdens de volgende plenaire vergadering van het Inclusive Framework en de verwachte budgettaire gevolgen van het akkoord voor Nederland besproken.

De commissie heeft op 22 juni 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 18 juni 2021 (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, H) over de herziening van het internationale belastingsysteem besproken.

De commissie heeft besloten in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris voor een technische briefing inzake de werking van beide pijlers in het OESO-project over een herziening van het internationale belastingsysteem en daarover bij brief van 25 juni 2021 de staatssecretaris geïnformeerd. Deze besloten briefing vond plaats op 28 september 2021.

De commissie heeft op 13 juli 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 6 juli 2021 over het akkoord in het Inclusive Framework van de OESO inzake de herziening van het internationale belastingsysteem (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, J) voor kennisgeving aangenomen en heeft besloten de technische briefing inzake het OESO-project af te wachten.


Kerngegevens

begonnen

15 september 2009

titel

Herziening Belastingstelsel

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-194] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-194] documenten