32.140

Herziening BelastingstelselDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de herziening van het nationale en internationale belastingstelsel.


Stand van zaken

De Eerste kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 23 april 2024 de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2024 (EK 32.140, U met bijlagen) en de brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Voorjaarsnota 2024 (EK, A met bijlagen). Eerder heeft zij besloten de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst uit te nodigen voor een mondeling overleg op 21 mei 2024 over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda.

Tevens bespreekt de commissie op 23 april 2024 de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad (EK 36.203 / 32.140, G met bijlagen), naar aanleiding van de motie-Van Rooijen over de vermogenswinstbelasting als onderdeel van de belastinghervorming (36.418, S).

De commissie heeft bij brief van 11 april 2024 nadere vragen gesteld naar naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak van fiscale regelingen (EK 36.202 / 32.140 AK met bijlage). Tevens heeft de commissie bij brief van 11 april 2024 vragen gesteld over de de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport Belastingen in een maatschappelijk perspectief (EK, S met bijlagen) over de uitvoering van de motie-Schalk c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie (EK 36.418, AB).

De commissie heeft bij brief van 12 maart 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over nadere uitwerking van onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport Belastingen in een maatschappelijk perspectief (EK 32.140, S met bijlagen) en de motie-Geerdink c.s. over onderzoek naar gevolgen van de invoering van de minimumbelasting (EK 36.418, AA). De commissie levert op 2 april 2024 inbreng naar aanleiding van dezelfde brief en de motie-Schalk c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie (EK 36.418, AB).


Kerngegevens

begonnen

15 september 2009

titel

Herziening Belastingstelsel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

277
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-277] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-277] documenten