Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over luchtkwaliteit.


Stand van zaken

Op verzoek van de commissie heeft de Gezondheidsraad op 13 november 2018 een technische briefing over het Advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht" verzorgd.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 15 mei 2023 inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg over het verslag van een schriftelijk overleg (EK 30175, X met bijlagen) over de brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 13e Monitoringsrapportage NSL 2022 (EK, W met bijlagen).


Kerngegevens

begonnen

23 juni 2005

titel

Luchtkwaliteit

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten