31.407

Initiatiefvoorstel-Ellian ter versterking positie burger die zich beroept op noodweer
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het Tweede Kamerlid Ellian heeft bij brief van 22 april 2022 medegedeeld het initiatief van dit voorstel over te nemen van de vertrokken leden Teeven en Weekers. Het voorstel is daarna ingetrokken (TK, 4 met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

9 april 2008

titel

Voorstel van wet van de leden Ellian tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten