33.542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politieDit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe waardoor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens van voertuigen in een kentekenregister mogelijk wordt. Bij kentekengegevens moet gedacht worden aan het kenteken, de locatie, het tijdstip en de foto van het voertuig. Deze zogenaamde passagegegevens zijn gegevens van passerende voertuigen die op dat moment niet direct nodig zijn voor een politieonderzoek.

Met dit voorstel mogen de passagegegevens worden opgenomen in het kentekenregister en binnen 4 weken gebruikt worden bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen. De naam van de persoon op wiens naam het kenteken staat, wordt alleen bekend als in een concrete zaak naar een specifiek kenteken in het kentekenregistratie wordt gezocht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 8 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 november 2017. Tijdens dat debat is de motie-Wezel (SP) c.s. over het uitsluitend verstrekken van no-hit gegevens voor opsporingsdoeleinden en de inlichtingendiensten (EK, H) ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 november 2017 aangenomen. GroenLinks, PvdD, SP en D66 stemden tegen. De motie is op 21 november 2017 aangehouden en vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 22 mei 2017 met de rectificatie van cijfers over gestolen blanco kentekenplaten (EK, D) werd betrokken bij de deskundigenbijeenkomst op 20 juni 2017 over de wetsvoorstellen Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33542) en Computercriminaliteit III (34372).

Op 20 juni 2017 vond een deskundigenbijeenkomst plaats over dit wetsvoorstel en het voorstel Computercriminaliteit III (34.372).

De commissie koos uit haar midden de leden Duthler (VVD), Bredenoord (D66), Beuving (PvdA), Strik (GroenLinks) en Gerkens (SP) die de voorbereidingsgroep vormden voor de organisatie van de deskundigenbijeenkomst.


Kerngegevens

ingediend

11 februari 2013

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering vervalt drie jaar na inwerkingtreding van de wet, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt bepaald.


Documenten

95
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten