21.209 (R1373)

Wet beëdiging en inhuldiging van de KoningDit voorstel van rijkswet regelt de beëdiging en inhuldiging van de Koning.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 21.209 (R1373)) is op 10 april 1991 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel is op 25 februari 1992 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer.

Deze rijkswet is in 2010 gewijzigd door de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (32.186). Klik hier voor de tekst van de wet zoals die sinds 10 oktober 2010 geldt.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 1989

titel

Bepalingen inzake de beëdiging en inhuldiging van de Koning (Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning)

inwerkingtreding

Met ingang van de dertigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

13