29.383

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en MilieuDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de bespreking door de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 14 september 2021 van het verslag van een nader schriftelijke verslag (EK 34.287 / 29.383, Q) over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, P) vond op 12 oktober 2021 met de minister van I&W een mondeling overleg plaats over de periodiek evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie met de Omgevingswet.

Op 11 april 2023 heeft de commissie voor IWO een mondeling overleg plaats met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevoerd over milieueffectrapportage.

De commissie voor IWO heeft bij brief van 6 februari 2024 inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over stand van zaken acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest (EK 34.287 / 29.383 Z met bijlage).


Kerngegevens

begonnen

31 mei 2010

titel

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

schriftelijke voorbereiding


Documenten

381