Nieuws bij Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)