28.631

Tweede novelle en Inititatiefvoorstel-Voortman Duurzaam geproduceerd houtDit initiatiefvoorstel wijzigt het initiatiefvoorstel-Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (23.982). Deze tweede novelle schrapt de verplichting tot het aanbrengen van een merkteken waaruit blijkt dat hout afkomstig is uit een gebied waar de productie niet aantoonbaar op duurzame wijze plaatsvindt.

Met dit voorstel wordt tegemoetgekomen aan de in de Eerste Kamer ingediende Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake wijziging van de initiatiefvoorstellen duurzaam geproduceerd hout en stimulering van handel en gebruik van dit soort hout (23.982 en 26.998, EK nr. 168e). Met dit initiatiefvoorstel van wet wordt een exclusief positief keurmerk ingevoerd met administratieve voorschriften voor degene die als eerste een houten product in Nederland in de handel brengt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het Tweede Kamerlid Voortman heeft bij brief van 30 maart 2018 (TK, 17) de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen en daarbij ook het wetsvoorstel ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

15 oktober 2002

titel

Voorstel van wet van het lid Voortman houdende tweede wijziging van het voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet Milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop het Initiatiefvoorstel-M. Vos inzake duurzaam geproduceerd hout (23.982), na tot Wet te zijn verheven, in werking treedt


Documenten