Algemene financiële beschouwingenIeder jaar, in de regel in november, bespreekt de Eerste Kamer het financiële beleid zoals vastgelegd in de Rijksbegroting met de regering tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb).

De hoofdlijnen van het regeringsbeleid zoals verwoord in de Miljoenennota, worden tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) met de regering besproken.

De Eerste kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 21 mei 2024 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst gevoerd over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (EK 32.140, U met bijlagen) en de spreiding van fiscale wetgeving in het kader van het Belastingplan 2025. Bij dit overleg was ook de brief van de staatssecretaris over tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (MSNP) (EK 36.418 / 31.066, AN met bijlagen) betrokken. De commissie bespreekt op 28 mei 2024 het behandelschema van het pakket Belastingplan 2025 en een datum voor de Algemene Financiële Beschouwingen 2024.

De Algemene financiële beschouwingen 2023 in de Eerste Kamer vonden plaats op 31 oktober 2023. Tijdens deze beschouwingen zijn acht moties ingediend. De stemmignen over de moties vonden plaats op 7 november 2023.

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen 2023 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën en staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst gevoerd en van dat overleg twee verslagen uitgebracht (EK, A met bijlage en EK, B met bijlage).

Voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) werd op 3 oktober 2023 door de Raad van State een technische briefing over het advies bij de Miljoenennota 2024 en over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht verzorgd. Van deze bijeenkomst is een videoverslag (61 minuten) gemaakt.


besloten informatie

De Algemene financiële beschouwingen 2022 in de Eerste Kamer vonden plaats op 22 november 2022. Tijdens dit debat werden 16 moties ingediend. Over 14 moties is op 29 november 2022 gestemd.