Algemene financiële beschouwingenIeder jaar, in de regel in november, bespreekt de Eerste Kamer het financiële beleid zoals vastgelegd in de Rijksbegroting met de regering tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb).

De hoofdlijnen van het regeringsbeleid zoals verwoord in de Miljoenennota, worden tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) met de regering besproken.

De eerstvolgende Algemene financiële beschouwingen zijn voorzien voor 22 november 2022.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2021 vonden plaats op 16 november 2021.

Tijdens het debat werden 11 moties ingediend. 2 moties werden aangehouden en over de andere 9 moties werd op 23 november 2021 gestemd.

Ter voorbereiding op de Afb heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg op 11 november 2021 een verslag uitgebracht (EK 35.925, C).

De commissie had naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 3 november 2021 met het verzoek om de Afb op een later tijdstip te houden (EK 35.925, B) op 9 november 2021 besloten de Kamervoorzitter te adviseren de Afb op 16 november doorgang te laten vinden.