Algemene financiële beschouwingenIeder jaar, in de regel in november, bespreekt de Eerste Kamer het financiële beleid zoals vastgelegd in de Rijksbegroting met de regering tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb).

De hoofdlijnen van het regeringsbeleid zoals verwoord in de Miljoenennota, worden tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) met de regering besproken.

De Algemene financiële beschouwingen 2022 vonden plaats op 22 november 2022. Tijdens dit debat werden 16 moties ingediend waarover op 29 november 2022 wordt gestemd.

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen 2022 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg twee verslagen uitgebracht (EK, W met bijlage en EK, X met bijlage). De commissie bespreekt deze verslagen op 29 november 2022.

De commissie sprak op 8 november 2022 de wens uit een beleidsdebat te houden in februari of maart 2023 - los van de Algemene financiële beschouwingen - over alle extra-budgettaire financiering via fondsen.

Voor de commissie werd op 8 november 2022 door de Raad van State een technische briefing over het advies bij de Miljoenennota 2023 en over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht verzorgd.