Eén keer per jaar houdt de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, Algemene politieke beschouwingen (Apb). Hier bespreken de Kamer en de regering de hoofdlijnen van het regeringsbeleid (de Rijksbegroting) voor het volgende jaar, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Dit is bij de Apb goed te zien. De Eerste Kamerfracties geven bij monde van de fractievoorzitters hun visie op de regeringsplannen uit de Miljoenennota en de troonrede. In moties kunnen fracties oproepen tot wijzigingen van het beleid. De minister-president verdedigt namens de regering de plannen.

Bij de Algemene politieke beschouwingen wordt een vaste sprekersvolgorde aangehouden. Eerst komt de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij aan het woord, gevolgd door de fractievoorzitter van de grootste regeringsfractie. Dit gaat zo om en om door in volgorde van fractiegrootte.

De eerstvolgende Algemene politieke beschouwingen zijn voorzien voor 18 oktober 2022.

De Eerste Kamer stemt op 27 september 2022 hoofdelijk over een ordevoorstel, gedaan tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 13 september 2022, met betrekking tot de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Natuur en Stikstof bij de Apb 2022.

Kijk voor een impressie naar een informatiefilmpje over de Apb.


Wat zijn de Algemene politieke beschouwingen?