Parlementaire activiteiten van G.K. Perin-Gopie MSc (Volt)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):