Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 21 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Nieuwe kerncentrales

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales; Kernenergie

De commissie besluit op verzoek van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) op 28 mei 2024 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus