Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- T03822

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (MSNP)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 23 april 2024 te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris op 21 mei 2024. Verder besluit de commissie om de toezegging T03822 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk