Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Nieuwe kerncentrales

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales; Kernenergie

De commissie besluit op verzoek van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) de agendapunten 3, 4 en 5 (in de korte aantekening weergegeven als punten 2, 3 en 4) te bundelen en over te gaan tot schriftelijk overleg. De commissie besluit hiervoor inbreng te leveren op 21 mei 2024.

- Programma-aanpak kleinschalige kerncentrales (Small Modular Reactors)

Afschriftbrief minister K&E van 20 maart 2024 (32645, I)

De commissie besluit op verzoek van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) de agendapunten 3, 4 en 5 (in de korte aantekeningen weergegeven als punten 2, 3 en 4) te bundelen en over te gaan tot schriftelijk overleg. De commissie besluit hiervoor inbreng te leveren op 21 mei 2024.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus