Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de vermogenswinstbelasting als onderdeel van de belastinghervorming (36.418, S)

- 36203 / 32140 G

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit om de brief van de staatssecretaris van 15 april 2024 (36203/ 32140, G) voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de uitvoeringsstatus van de motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. (36418, S) als ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk