Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 36203 / 32140 G

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit om de brief van de staatssecretaris van 15 april 2024 (36203/ 32140, G) voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de uitvoeringsstatus van de motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. (36418, S) als ongewijzigd.

- 32140, U

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2024; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit om de brief van de staatssecretaris van 16 april 2024 (32140, U) te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst op 21 mei 2024. De focus van dat overleg zal liggen op de spreiding van fiscale wetgeving in het kader van het Belastingplan 2025.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk