Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (36.410 XVI)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS en MZ

Verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, G)

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (36410 XVI, G):
- T03571 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025;
- T03547 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024;
- T02589 als ‘openstaand’ te blijven
beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024;
- T03607 als ‘openstaand’ te blijven
beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024 en
- T03526 als ‘deels voldaan’ te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer