Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 16 april 2024
1. 36511

Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Kemperman) en D66 (Van Meenen). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 19 april 2024, 12.00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire afhandeling als hamerstuk op dinsdag 23 april 2024.

2. 36284, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over verdere invulling van het vervolgtraject slavernijverleden; Slavernijverleden

De brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 5 april 2024 (36284, G) in reactie op de door de leden van de PvdD gestelde vragen wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. E080071

Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

De leden van de fractie van D66 (Dittrich) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de aankomende WSBVC-Raad van 7 mei 2024.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman