36.441, H

Motie-van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over het verplaatsen van de regie van de schadeafhandeling in GroningenIn deze motie wordt de regering verzocht aandacht te geven aan de knelpunten die zich voordoen bij de schadeafhandeling én versterking en te sturen op het zo snel mogelijk oplossen daarvan.

Verder wordt de regering verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om het rendement en proces van de schadeafhandeling én versterking te vergroten door een integrale en gebiedsgerichte aanpak te kiezen waardoor de regie bij de inriching van de schadeafhandeling én versterking (mede) bij de provincies en gemeenten in Groningen kan komen te liggen, met als doel minder regels, harmonisatie van regelingen en meer geld naar daadwerkelijke vergoeding van schades, en dat schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker wordt.Kerngegevens

nummer 36.441, H
ingediend 16 april 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD en JA21 stemden tegen.
mede ondertekend door F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
E. Kemperman (BBB)
T. Panman (BBB)
dossier(s) Beëindiging gaswinning Groningenveld (36.441)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) bespreekt op 18 juni 2024 de brief van de staatssecretaris van EZK over samenwerken in Groningen (EK, D met bijlage) naar aanleiding van deze motie.Uitvoering