Verslag van de vergadering van 9 april 2024 (2023/2024 nr. 27)

Aanvang: 13.35 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (36490);

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 2 april 2024 over het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud bij het wetgevende EU-voorstel inzake mensensmokkel (COM(2023)755) (36507, letter F).

Het wetsvoorstel en het voorstel tot het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud worden zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.