Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- Europese industriële defensiestrategie

De commissie besluit op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met de regering en/of de Europese Commissie aangaande de Europese industriële defensiestrategie en het witboek van de Europese commissie over exportcontrole.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk