Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Rondvraag

De commissie besluit op verzoek van het lid Koffeman (PvdD) in de commissievergadering van 23 april 2024 ter bespreking te agenderen de vraag welke commissie of commissies in aanmerking komt of komen een eventuele toekomstige pandemische dreiging te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer