Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 2 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit op het verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) het wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (36285) te agenderen bij de commissievergadering van 23 april 2024.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus